Praktische gegevens

Locatie: Filosofische Praktijk Berkelstraat, Berkelstraat 181, 3061 JC Rotterdam.

Vervolgcursussen
I. Socrates denkt één-op-één
groepsgrootte: maximaal 6
Data:
7 maart 2020 (
de dag)
16 maart 2020 (avond)
30 maart 2020
(avond)

II. Socrates denkt in een groep
groepsgrootte: maximaal 6
Data
18 april 2020 (
de dag)
11 mei 2020
(avond)
25 mei 2020 (avond)

Wie belangstelling heeft voor de basiscursus 'Socrates stelt vragen' kan zich alvast aanmelden. In het najaar van 2020 starten we met een nieuwe ronde. Dan is er plaats voor maximaal 9 deelnemers.
Eén dag en twee avonden:
3 oktober (dag), 12 oktober (avond) en 26 oktober (avond) 2020.
CRKBO_Docent
Afgelopen najaar is onderstaande cursus succesvol afgerond. In het voorjaar organiseren wij een tweetal vervolgcursussen. Voor de data, zie hiernaast.

Socrates stelt vragen


Dé reeks voor iedereen die zich wil trainen in het doorbreken van ingesleten gespreks- en denkpatronen in het persoonlijke en professionele leven. Kom de kracht van de vraag ervaren én leer hem toepassen.  
Socratisch vragenstellen gaat zowel om een gesprekstechniek als om gesprekshouding en zelfs een levenshouding. 
De training is een unieke combinatie van oefening in het socratische groepsgesprek, het socratisch vragenstellen en het ervaren van het één op één praktisch filosofische gesprek, geschikt voor consultatie en coaching. Volg deze training ‘Socrates stelt vragen’, waarin je zowel zélf de Socratesrol op je neemt, als deze ondergaat. 

In deze reeks focus je op:
*  de socratische levenshouding en hoe die bijdraagt aan continue persoonlijke ontwikkeling;
*  de vragen die er voor jou echt toe doen en hoe die je helderheid verschaffen;
*  gezamenlijk én individueel denkonderzoek en hoe dat je wijsheid vergroot.
 
Je leert concreet: 
#  je oordeel uit te stellen;
#  letterlijk en niet-empathisch te luisteren, naar anderen én naar jezelf
(ja, dat kan!);
#  het verschil tussen vragen stellen uit alledaagse nieuwsgierigheid of Socratische nieuwsgierigheid;
#  socratische technieken in te zetten t.b.v. heldere communicatie; 
#  de fundamentele vraag achter de oppervlakkige vraag te vinden;
#  drogredeneringen te herkennen.Sommige browsers, zoals Google Chrome, geven aan dat deze site niet volledig beveiligd is. We hechten eraan op te merken dat dit alleen geldt voor het doorgeven van gevoelige informatie als creditcardgegevens. Wees gerust: we vragen nooit om dit soort gegevens.