Filosofische Praktijk Berkelstraat Voor praktisch-filosofische gesprekken


Filosofische vaardigheden bij het werk en privéAfgelopen najaar is de cursus
'Socrates stelt vragen' succesvol afgerond.
Het centrale thema is kennismaking met filosofische vaardigheden en de toepassing daarvan.

Dit voorjaar organiseren wij een tweetal vervolgcursussen.

De eerste is getiteld
'Socrates denkt 1 op 1' en is gericht op het gesprek met een individuele gesprekspartner.

De tweede draagt de titel
'Socrates denkt in de groep' en is gericht op het leidinggeven aan een teamoverleg waarbij de socratische principes van het groepsgesprek centraal staan.

Voor deze vervolgcursussen is enige voorkennis vereist. Het is mogelijk om tijdens een oriënterend gesprek met een van ons na te gaan of het zin heeft in te schrijven. Een spoedcursus om alsnog in te stromen behoort eveneens tot de mogelijkheden.Schermafbeelding 2020-01-28 om 09.28.34