Filosofische Praktijk Berkelstraat Voor praktisch-filosofische gesprekken

Lees meer 1.
Het gaat om mensen met klachten die voortkomen uit: werkkwesties (ook burn-out), levensvragen, zingeving, verlies, ziekte/dood, ouderdom (bijv. eenzaamheid), keuzeproblematiek, relatieproblemen, verslavingsproblematiek, genderproblematiek. Uit onze ervaring blijkt dat mensen die bereid zijn tot zelfreflectie, die bereid zijn vraagtekens te plaatsen bij de eigen overtuigingen en die open staan voor scherp denkwerk waarin ze zelf aan de bak moeten en geen oplossingen voorgeschoteld krijgen, veel baat hebben bij de praktisch filosofische aanpak. Dat is onafhankelijk van het opleidingsniveau; artsen, journalisten, projectmanagers, juristen, kunstenaars en pedagogisch medewerkers hebben onze praktijk reeds gevonden.

Lees meer 2.
Wij merken vaak dat men denkt dat filosofisch denkwerk moeilijk is, vaag, zweverig. Men denkt dan ‘dat is niets voor mij’ en onderzoekt niet verder.
Het filosofische onderzoek in onze praktijk is scherp en concreet. We helpen als eerste de bezoeker het probleem scherp te formuleren. Vervolgens zijn onze acties erop gericht dat de bezoekers zelf vraagtekens plaatsen bij wat zij zeggen (begripsonderzoek) en hoe zij dit zeggen (logisch redeneren). Wij dwingen hen hun aannames en overtuigingen te bevragen. Juist omdat het denken over een situatie vaak het probleem is, nog meer dan de situatie zelf, blijkt deze aanpak heel bevrijdend te werken. Het denkonderzoek vergroot hun inzicht en geeft hen ruimte om in wijsheid te handelen.
Reacties van bezoekers:
“Ongelooflijk, hoe stilstaan bij één woord en daar echt induiken, mij verlichting heeft gegeven.”
“Door het luisteren en doorvragen zijn kwesties ontrafeld en zag ik ineens ruimte voor ontwikkeling. Dingen die eerder vaststaand leken, blijken ineens toch te kunnen bewegen. Soms bleken overtuigingen en aannames op losse fundamenten te staan.”

Lees meer 3.
Wij stellen geen diagnoses en maken geen behandelingsplannen, omdat wij ervan uitgaan dat mensen wijsheid in zichzelf hebben, in navolging van de filosoof Socrates. Wij stellen ons niet-wetend op als het gaat om de inhoud van het besproken probleem, en begeleiden alleen het denkproces van de cliënt. Juist dat levert, ook op termijn, de winst op voor de cliënt en maakt onze begeleiding uniek.